Έξυπνα Συστήματα
ΚατηγορίεςΚατηγορίες Επιλέξτε γλώσσα: 
Τελευταία Νέα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 

 

 

Τι μπορεί να κάνει ένας Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός (ΑΜΣ) DAVIS Vantage Pro ;

Ένας ΑΜΣ DAVIS Vantage PRO μπορεί να καταγράψει τις βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους μίας περιοχής. Πιο συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα καταγραφής :

 • Διεύθυνσης Ανέμου
 • Έντασης Ανέμου
 • Επικρατούσας Θερμοκρασίας
 • Ελάχιστης / Μέγιστης Θερμοκρασίας 24ώρου
 • Βαρομετρικής Πίεσης
 • Ύψους Βροχόπτωσης
 • Σχετικής Υγρασίας
 • Ηλιακής Ακτινοβολίας
 • Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UV)

  Ταυτόχρονα Ο ΑΜΣ DAVIS Vantage PRO έχει δυνατότητες πρόβλεψης μετεωρολογικών συνθηκών περιοχής για τις επόμενες ώρες.

Ποιες επιπλέον δυνατότητες έχει ένας Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός (ΑΜΣ) DAVIS Vantage Pro ;

        Ένας ΑΜΣ DAVIS Vantage PRO έχει τις παρακάτω επιπλέον δυνατότητες :

 • Άμεση και συνεχή παρουσίαση των μετρήσεων του ΑΜΣ σε ανεξάρτητη οθόνη (Ενσύρματα ή Ασύρματα ανάλογα με τον τύπο του σταθμού), εγκατεστημένη σε χώρο και σημείο που θα επιλέξει ο χρήστης.
 • Επιλογή για παρουσίαση των μετρήσεων στην οθόνη χωρίς τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Καταγραφή και αποθήκευση των μετρήσεων σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και δημιουργία κλιματολογικής βάσης δεδομένων της περιοχής εγκατάστασης του σταθμού (με τη χρήση του συστήματος Weather Link)
 • Άμεση παρουσίαση των μετρήσεων του ΑΜΣ σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα (με τη χρήση του συστήματος Weather Link)

Ποιες οι χρήσεις ενός Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΑΜΣ) DAVIS Vantage Pro ;


Ερασιτεχνική Χρήση - Οικιακή χρήση
 

Οι κλιματικές αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως αλλά και το ενδιαφέρον αντικείμενο της επιστήμης της Μετεωρολογίας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον και πολλών ερασιτεχνών, που άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε ομαδικά, επιδίδονται στην παρακολούθηση και καταγραφή των καιρικών συνθηκών. 
Οι Αυτόματοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί Davis Vantage PRO μπορούν να προσαρμοστούν και για οικιακή χρήση. Ιδιαίτερα, η κονσόλα/δέκτης του ασύρματου σταθμού VANTAGE PRO 2 μπορεί να λαμβάνει δεδομένα μέχρι και από οχτώ διαφορετικούς πομπούς. 
Για τη χρήση αυτή προτείνεται ο ασύρματος Vantage Pro2 ή ο Vantage Pro 2 Plus, που περιλαμβάνουν κονσόλα και έχουν ενσωματωμένη την καμπίνα των αισθητήρων (βροχόμετρο, ανεμόμετρο, αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας).

 

 

 
Γεωργία 

Για τον αγροτικό κόσμο, ο καιρός είναι ο αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να καταλύσει στιγμιαία κάθε καρποφόρα προσπάθεια και να επιφέρει καταστροφές και οικονομικό μαρασμό. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα κύρια μετεωρολογικά φαινόμενα καθορίζουν τις βιολογικές δραστηριότητες και τη ζημιογόνο ή όχι δράση των ασθενειών των φυτών.

Για τη θωράκιση απέναντι στα καιρικά φαινόμενα αλλά και στις ασθένειες των φυτών, μια από τις πιο αποτελεσματικές επενδύσεις αποτελεί η αγορά ενός Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού. Ένας ΑΜΣ μπορεί να διατελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια ειδικών -και όχι μόνο- επιστημόνων, με μικρό κόστος και με απεριόριστα πλεονεκτήματα φτάνει να αναλογιστεί κανείς την προγνωστική του αξία έναντι της αναπόφευκτης διαγνωστικής παραμέτρου, που σίγουρα δεν αφήνει περιθώρια παρέμβασης σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Η εταιρεία Davis Instruments, έχοντας αναγνωρίσει την ανάγκη εξειδίκευσης των σταθμών της ώστε να προσαρμοστούν στις αγροτικές ανάγκες, διαθέτει τον ασύρματο σταθμό (Wireless) Leaf & Soil Moisture/Temperature Station. Ο σταθμός αυτός μπορεί να λαμβάνει δεδομένα με την προσθήκη της κονσόλας του Vantage Pro2 ή του Weather Envoy και Weather Link. Τα δεδομένα λαμβάνονται με τις εξής δύο μεθόδους: 

α) Μέσω ενός πλήρως εξοπλισμένου σταθμού αποτελούμενο από δύο αισθητήρες υγρασίας φυλλώματος, τέσσερις αισθητήρες υγρασίας εδάφους καθώς και τέσσερα θερμόμετρα.

β) Μέσω δύο μερικώς εξοπλισμένων σταθμών, εκ των οποίων ο πρώτος διαθέτει δύο αισθητήρες υγρασίας φυλλώματος και δύο θερμόμετρα, ενώ ο δεύτερος τέσσερις αισθητήρες υγρασίας εδάφους και τέσσερα θερμόμετρα.

Εκτός από το μοντέλο (Wireless) Leaf & Soil Moisture/Temperature Station, στον οποίο, στη απλή του έκδοση, (χωρίς αισθητήρες) μπορούν να προστεθούν μόνο όσοι αισθητήρες είναι απαραίτητοι, υπάρχει και το σύνθετο μοντέλο Complete Soil Moisture/ Temperature Station που διαθέτει τέσσερις αισθητήρες υγρασίας εδάφους και τέσσερα θερμόμετρα.

Επιπλέον, με την επιλογή της εφαρμογής του λογισμικού Agricultural/Turf Management Software Module γίνεται δυνατή η έκδοση δελτίων έκτακτων καιρικών συνθηκών για τους γεωργούς και τους καλλιεργητές. Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης εισάγει ημερομηνία και λαμβάνει εξατμισιοδιαπνοή, ψύχος και τη διάρκεια υγρασίας του φυλλώματος. 

 

Εκπαίδευση 

Στα πλαίσια της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και των εφαρμογών τους, οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης για τους μαθητές. Σε όλα τα μοντέλα των σταθμών της Davis αν προστεθεί το λογισμικό Weather Link, μπορεί να γίνεται καταγραφή των μετεωρολογικών συνθηκών. Στη συνέχεια, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε σύνταξη δελτίων καθώς τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται στις περισσότερες βάσεις δεδομένων και προγράμματα εργασίας. Μια άλλη εφαρμογή που είναι πολύ διαδεδομένη είναι η δημιουργία ιστοσελίδων που συνδέεται και με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου (GLOBE PROGRAM) ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας). 

Επαγγελματική Χρήση 

Για τον επαγγελματία πολλές φορές ο καιρός αποτελεί σημαντικό παράγοντα κρίσιμων και καθοριστικών αποφάσεων. Για παράδειγμα μία κατασκευαστική εταιρεία ενδιαφέρεται άμεσα για τις επικρατούσες θερμοκρασίες ή για το ποσό της Σχετικής Υγρασίας. Υπάρχουν δηλαδή μετεωρολογικές παράμετροι οι οποίες καθορίζουν την εκτέλεση ή όχι κάποιων εργασιών.
Άλλα παραδείγματα επαγγελματικής χρήσης είναι η εγκατάσταση ΑΜΣ σε αθλητικά στάδια για τη μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων που επηρεάζουν τις αθλητικές δραστηριότητες, η εγκατάσταση ΑΜΣ σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος για τη μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων που επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας κλπ

 

 

 

 

επιστροφή