Έξυπνα Συστήματα
ΚατηγορίεςΚατηγορίες Επιλέξτε γλώσσα: 
Τελευταία Νέα

GE-1000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Physical:
Dimensions, exterior (W x H x D): 63 x 97 x 45 mm
Dimensions, interior (W x H x D): 34 x 73 x 12 mm
Dimensions Shackle (W x H): 32 x 44 mm
Weight: 0.65 kg
Environmental:
Operating Temperature: -32 to +68 °C
Cycling Temp/Humidity: 6 days exposure
Salt Fog: 48 hours
Water Resistance: 10.16 cm/hr exposure
Snow/Ice: -26°C
Resistance against chemicals/cleaners: Standard household chemicals
UV exposure: Long-term sunlight

επιστροφή