Έξυπνα Συστήματα
ΚατηγορίεςΚατηγορίες Επιλέξτε γλώσσα: 
Τελευταία Νέα

ΕΔΑΦΟΣ

ΕΔΑΦΟΣ

Υγρασία Εδάφους
Πλήρης σειρά οργάνων μέτρησης της υγρασίας εδάφους με την χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνικών. Μέτρηση προφίλ υγρασίας εδάφους σε βάθος έως και 160cm, με την μέθοδο TDR. H μέθοδος θεωρείται έως μία από τις πλέον ακριβής. Η χρήση του οργάνου δεν απαιτεί διάνοιξη ορύγματος. Δυνατότητα συνεχόμενης καταγραφής του προφίλ της υγρασίας, σε ένα ή σε περισσότερα σημεία. Σημειακή μέτρηση της υγρασίας εδάφους με την μέθοδο TDR και TDP. Σημειακή μέτρηση της υγρασίας εδάφους με υψηλής ακρίβειας αισθητήρια βασισμένα στην τεχνική ΤΗΕΤΑ. Αυτόνομη λειτουργία, αλλά και δυνατότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε τύπο ψηφιακού καταγραφικού (Data-logger). Μέτρηση του προφίλ της υγρασίας εδάφους σε βάθος έως και 100cm, με οικονομικό αισθητήρα πολύ καλής ακρίβειας. Αυτόνομη λειτουργία, αλλά και δυνατότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε τύπο ψηφιακού καταγραφικού (Data-logger).
Αισθητήρες Υδατικού Δυναμικού του Εδάφους
Πλήρης σειρά κλασικών μεθόδων και νέων τεχνικών. Μανομετρικά τενσιόμετρα και πλακίδια Βουγιούκου. Μανομετρικά τενσιόμετρα με ηλεκτρονικό μετατροπέα πίεσης για σύνδεση με data-logger. Ηλεκτρονικοί αισθητήρες μέτρησης του υδατικού δυναμικού του εδάφους.
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Εδάφους
Φορητά όργανα μέτρησης της αγωγιμότητας του εδάφους, χαμηλού κόστους και άμεσης μέτρησης. Νέας τεχνολογίας συσκευή για την ταυτόχρονη μέτρηση της Υγρασίας του Εδάφους, της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας και της Θερμοκρασίας.
Υδατικό Δυναμικό
Κλασική συστοιχία δοχείων πιέσεως για τον προσδιορισμό του υδατικού δυναμικού δειγμάτων εδάφους. Σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρονική συσκευή άμεσου προσδιορισμού του υδατικού δυναμικού του εδάφους.
Διηθητική Ικανότητα του Εδάφους
Κλασικό διηθητόμετρο διπλών δακτυλίων, με τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς έσω και έξω κυλίνδρου. Απλό – μικρό διηθητόμετρο διπλού δακτυλίου για λήψη γρήγορων μετρήσεων. Εργαστηριακές συσκευές για τον προσδιορισμό της διηθητικής ικανότητας του εδάφους. Αυτογραφικό διηθητόμετρο. Πρόκειται για ηλεκτρονικό διηθητόμετρο, το οποίο λειτουργεί εντελώς αυτόματα, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά μεγάλης ακριβείας μετρήσεις, χωρίς την ανάγκη συνεχόμενης παρουσίας του χειριστή.
Δειγματολήπτες
Δειγματολήπτες διαταραγμένου δείγματος. Set δειγματοληπτών διαταραγμένου εδαφικού δείγματος. Δειγματολήπτες εδαφικού νερού με κεραμική κάψα μύζησης και βοηθητικό εξοπλισμό. Δειγματολήπτες εδαφικού νερού με ανοξείδωτο χάλυβα αντί κεραμικής κάψας μύζησης και βοηθητικό εξοπλισμό. Εδαφοτρύπανα χειροκίνητα. Εδαφοτρύπανα μηχανοκίνητα.

επιστροφή