Έξυπνα Συστήματα
ΚατηγορίεςΚατηγορίες Επιλέξτε γλώσσα: 
Τελευταία Νέα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΥΦΗΣ
Οι Αναλυτές υφής (Texture Analyzers) του οίκου STABLE MICROSYSTEMS Αγγλίας, αποτελούν τα κορυφαία συστήματα στην παγκόσμια αγορά. Πλέον της χημικής σύστασης των προϊόντων, ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας ποιότητας, είναι η φυσική υφή τους. Οι δύο αυτοί παράγοντες, κατά βάση, προσδιορίζουν την τελική ολική ποιότητα τους. Ο αναλυτής υφής, είναι στην πράξη ο αντικειμενικός και αλάνθαστος ελεγκτής των προϊόντων, ως προς τα βασικά και κρίσιμα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Το δείγμα υποβάλλεται σε δοκιμή κάτω από απολύτως επαναλήψιμες συνθήκες, και αναλύεται η αντίδραση του σε τρεις «διαστάσεις» (χρόνος, απόσταση, δύναμη). Έτσι στο τέλος της δοκιμής, ο αναλυτής δημιουργεί το ποιοτικό προφίλ του προϊόντος ή / και το αποτέλεσμα σύγκρισης του δείγματος, έναντι πρότυπου δείγματος, το οποίο κάποια στιγμή υποβλήθηκε στην ίδια δοκιμασία με τις ίδιες παραμέτρους.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Στην οικογένεια των αναλυτών υφής, ανήκει και η σειρά των αναλυτών χαρακτηριστικών ροής σκόνης, όπως συνάφεια σωματιδίων, ροή μετά από συμπίεση, αντίσταση στην συμπίεση, αντίσταση στην ροή, μείγματα και κινητική μειγμάτων κ.α. Ο αναλυτής έχει πεδίο εφαρμογής στην βιομηχανία τροφίμων, στην φαρμακοβιομηχανία , στην χημική βιομηχανία, στην ιατρική και σε πλήθος άλλων βιομηχανικών εφαρμογών

επιστροφή