Έξυπνα Συστήματα
ΚατηγορίεςΚατηγορίες Επιλέξτε γλώσσα: 
Τελευταία Νέα

Συστήματα Ραδιοσυχνότητας RF

Oι συσκευές RF 8.2ΜΗz ανιχνεύουν:

  • σκληρές επαναχρησιμοποιούμενες αντικλεπτικές ετικέτες (ενδύματα, υποδήματα κ.λ.π.)
  • αυτοκόλλητες, μη επαναμαγνητιζόμενες ετικέτες από 30 x 30 mm (βιβλία, cd, μικρά αντικείμενα κ.λ.π.)

Πλεονέκτημα: το χαμηλότερο κόστος τους σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες (AM, EM).

Μειονέκτημα: αδυναμία ανίχνευσης σε προϊόντα με μεταλλικά στοιχεία (πρόβλημα που δεν υφίσταται στα AM και EM συστήματα).

επιστροφή